એક મહિલાને સંતુષ્ટ કરવા તમારું લિં-ગ કેટલું મોટું હોવું જો-એ?.. - Gujju Desi - ગુજ્જુ દેશી
Advertisement
Advertisement
Advertisement
ajab gajab

એક મહિલાને સંતુષ્ટ કરવા તમારું લિં-ગ કેટલું મોટું હોવું જો-એ?..

Advertisement

લિં-ગની લંબાઈ અને જાડાઈ વિશે જુદા જુદા નિષ્ણાતોના મત અને મંતવ્યો અલગ અલગ છે. મોટાભાગના લોકો લિં-ગની સાઈઝ એટલે કે લીગની લંબાઈ અને જાડાઈને લઈને ચિંતિત હોય છે.

તેમને લાગે છે કે લિં-ગની લંબાઈ અને જાડાઈ ઘટી જવાને કારણે તેઓ તેમના પાર્ટનરને સંતુષ્ટ કરી શકતા નથી. લૈંગિક સંતોષ માટે લિં-ગની લંબાઈ કરતાં લિં-ગનો ઘેરાવો વધુ મહત્ત્વનો છે.

Advertisement

મોટાભાગની સ્ત્રીઓ માને છે કે લિં-ગની લંબાઈ કરતાં લિં-ગની જાડાઈ વધુ મહત્વની છે. કારણ કે લિં-ગ જેટલું જાડું હશે તેટલું જ તે મહિલાઓને સંતુષ્ટ કરશે અને મહિલાને ઓર્ગેઝમમાં લાવશે.મોટા ભાગના નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે લિં-ગની લંબાઈ ઓછામાં ઓછી 5 ઈંચ હોવી જોઈએ.

જો કોઈ વ્યક્તિના લિં-ગની લંબાઈ 5 ઈંચ હોય તો તે સારું છે અને જો કોઈ વ્યક્તિના લિં-ગની લંબાઈ 6 ઈંચ હોય તો તે પણ સારું છે.

Advertisement

ડોક્ટરોના મતે સામાન્ય લિં-ગની લંબાઈ 5 થી 6 ઈંચ હોવી જોઈએ. જો કોઈ વ્યક્તિના લિં-ગની લંબાઈ 5 થી 6 ઈંચ હોય તો તે પુરુષ સ્ત્રીને સંતુષ્ટ કરી શકે છે અને સ્ત્રીને ઓર્ગેઝમ સુધી પહોંચાડી શકે છે.

પુરુષો માટે 5 થી 6 ઇંચનું લિં-ગ પૂરતું છે. જો લિં-ગની જાડાઈ પૂરતી હોય તો 5 થી 6 ઈંચનું લિં-ગ યોગ્ય ગણાય છે. મહિલાઓના મતે મહિલાઓના મતે લિં-ગની લંબાઈ પણ 5 થી 6 ઈંચ હોવી જોઈએ.

Advertisement

સામાન્ય લિં-ગની લંબાઈ ઓછામાં ઓછી 5 થી 6 ઈંચ હોવી જોઈએ. જો કોઈ વ્યક્તિના સામાન્ય લિં-ગની લંબાઈ 5 ઈંચથી ઓછી હોય તો તે સમસ્યા બની શકે છે. 5 ઇંચથી ઓછી લિં-ગ લંબાઈ ધરાવતો પુરુષ સ્ત્રીને સંતુષ્ટ કરી શકતો નથી.

જ્યારે લિં-ગ ટટ્ટાર હોય ત્યારે શિશ્નની લંબાઈ 5-6 ઈંચ હોવી જોઈએ. જો લિં-ગ ટટ્ટાર હોય તો તેની લંબાઈ ઓછામાં ઓછી 4 ઈંચ હોવી જોઈએ.

Advertisement

જો ઉત્થાનની અવસ્થામાં પુરુષના લિં-ગની લંબાઈ 4 ઈંચ હોય તો તે તેના માટે સમસ્યા બની શકે છે. 4 ઇંચના લિં-ગની લંબાઈવાળા પુરુષથી સ્ત્રી સંતુષ્ટ ન હોઈ શકે.

પરંતુ જો તે જ પુરુષના લિં-ગની લંબાઈ સામાન્ય સ્થિતિમાં 4 ઈંચની આસપાસ હોય અને ટટ્ટાર લિં-ગની લંબાઈ 5-6 ઈંચ હોય તો તે લિં-ગની લંબાઈ યોગ્ય ગણાય છે.

Advertisement

મોટાભાગના પુરૂષો એવું વિચારતા હોય છે કે લિં-ગ જેટલું જાડું હશે તેટલું તે સ્ત્રીને સંતુષ્ટ કરી શકશે અને સ્ત્રીને આનંદ આપશે.

પરંતુ તેઓ નથી જાણતા કે લિં-ગની જાડાઈ કેટલી હોવી જોઈએ. એટલે કે લિં-ગ કેટલું જાડું હોવું જોઈએ. ઉપર અમે તમને જણાવ્યું છે કે લિંગ કેટલું લાંબુ હોવું જોઈએ.

Advertisement

પરંતુ તે પણ ખૂબ મહત્વનું છે કે લિં-ગ કેટલું જાડું છે. જો તમારું લિં-ગ 8 ઇંચ લાંબુ હોય પણ જાડું ન હોય તો પણ તમે સ્ત્રીને સંતુષ્ટ કરી શકશો નહીં. તેથી જ તે લિં-ગની જાડાઈ માટે પણ જરૂરી છે.

ડોક્ટરો અને નિષ્ણાતોના મતે લિં-ગની જાડાઈ એકથી દોઢ ઈંચ હોવી જોઈએ. જો પુરૂષનું લિં-ગ ટટ્ટાર હોય અને તે એકથી દોઢ ઈંચનું હોય તો તે યોગ્ય માનવામાં આવે છે. સામાન્ય અને સામાન્ય લિં-ગની જાડાઈ ઓછામાં ઓછી એક થી દોઢ ઈંચ હોવી જોઈએ.

Advertisement

જો પુરૂષના સામાન્ય અને સામાન્ય લિં-ગની લંબાઈ 1 થી દોઢ ઈંચ હોય તો તે સ્ત્રીને સંતુષ્ટ કરી શકે છે અને સ્ત્રીને સંપૂર્ણ આનંદ પણ આપી શકે છે.દરેક પુરુષના લિં-ગની જાડાઈ અલગ-અલગ હોય છે.

જો પુરુષના લિં-ગની જાડાઈ અડધો ઈંચ હોય તો પુરુષના લિં-ગની જાડાઈ 1 ઈંચ હોય છે. પુરુષના લિં-ગની જાડાઈ એક થી 1.5 ઈંચની વચ્ચે હોય છે. કેટલાક પુરુષોના લિં-ગની જાડાઈ પણ 2 ઈંચ હોય છે.

Advertisement

પરંતુ સવાલ એ છે કે લિં-ગની જાડાઈ કેટલી હોવી જોઈએ. તમારી જાણકારી માટે તમને જણાવી દઈએ કે લિં-ગની જાડાઈ એક થી દોઢ ઈંચ કે તેથી વધુ હોવી જોઈએ. આ લિં-ગની શ્રેષ્ઠ જાડાઈ માનવામાં આવે છે.

લી-ગની લંબાઈ જાડાઈના સામાન્ય કદ જેટલી હોવી જોઈએ. લિં-ગની જાડાઈ 1 થી 1 પોઈન્ટ 5 ઈંચ જેટલી હોવી જોઈએ. લિં-ગની સામાન્ય લંબાઈ 5 થી 6 ઈંચની વચ્ચે હોવી જોઈએ. લિં-ગની જાડાઈ કેટલી છે?.

Advertisement

દરેક વ્યક્તિ માટે લિં-ગની જાડાઈ કેટલી હોવી જોઈએ તે જાણવું ખૂબ જ જરૂરી છે. કેટલાક લોકો માને છે કે છોકરીઓ અને સ્ત્રીઓ લિં-ગની લંબાઈથી સંતુષ્ટ થઈ શકે છે.

જ્યારે કેટલાક નિષ્ણાતો માને છે કે લિં-ગની લંબાઈ કરતાં લિં-ગની જાડાઈ વધુ મહત્વ ધરાવે છે.જો કોઈ પુરુષના લિં-ગની લંબાઈ ઓછી હોય અને વધુ જાડાઈ હોય તો તે વ્યક્તિ પણ સ્ત્રી અને સ્ત્રીને સંતુષ્ટ કરવા સક્ષમ બનો.

Advertisement

નિષ્ણાંતોના મતે પુરૂષના ટટ્ટાર લિં-ગની જાડાઈ 4 થી 4.5 ઈંચ હોવી જોઈએ. જ્યારે કેટલાક પુરુષોના ઉત્થાન લિં-ગની જાડાઈ 4.7 ઈંચ હોય છે જે કોઈપણ સ્ત્રીને સંતોષવા માટે પૂરતી હોય છે.

પુરુષોની સામાન્ય સ્થિતિમાં લિં-ગની જાડાઈ 3.66 ઈંચ હોય છે. જો પુરુષના ઉત્થાન લિં-ગની જાડાઈ 4.5 ઈંચ હોય તો તે પર્યાપ્ત છે. 4.5 ઈંચ જાડા લિં-ગ સાથે કોઈ પણ પુરુષ કોઈ પણ છોકરી કે સ્ત્રીને સંતુષ્ટ કરી શકશે

Advertisement

Advertisement

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button