આ શ્રાપને કારણે, બંદીમાં રાખવામાં આવ્યા પછી પણ રાવણ માતા સીતાને સ્પર્શ કરી શક્યો નહીં, જાણો શું રહસ્ય છે?

ઘણા લોકોને લાગે છે કે ભલે લંકાપતિ રાવણે (રાવણે) ક્રોધમાં માતા સીતાને છીનવી લીધી હતી, તેણીએ તેમનું આચરણ બરાબર રાખ્યું હતું અને તે જ તેમની મહાનતાને કારણે તેમને માતા દેવી સીતા બનાવવામાં આવી હતી) માં તેમના મહેલની બહાર રાખવામાં આવ્યા હતા. અશોક વાટિકા અને તેમને ક્યારેય સ્પર્શ્યો નહીં. પરંતુ આ સંપૂર્ણ રીતે સાચું નથી. કેદ થયા પછી પણ રાવણ માતા સીતાને સ્પર્શ કરી શક્યા નહીં કારણ કે તેને શાપ મળ્યો હતો (શાપને કારણે). તે શાપ હતો, જાણવા આગળ વાંચો.

આ શ્રાપનો ઉલ્લેખ ઉત્તરકાંડમાં કરવામાં આવ્યો છે

વાલ્મિકી રામાયણના ઉત્તરાકાંડ (રામાયણ ઉત્તરાકાંડ) માં અધ્યાય 26 અને શ્લોક 39 માં રાવણને મળેલા શ્રાપનું વર્ણન છે. દંતકથા અનુસાર, ભગવાન શિવ રાવણની કઠોરતાથી ખુશ હતા અને એક વરદાન મળ્યા પછી, રાવણ પહેલા કરતા વધારે શક્તિશાળી બન્યો અને ત્રણેય વિશ્વને જીતવા માટે નીકળી ગયો. ત્રિલોક વિજય અભિયાન દરમિયાન રાવણ સ્વર્ગલોક પહોંચ્યો અને તેના ભાઈ કુબેરના શહેર અલકામાં થોડો સમય આરામ કર્યો.

Advertisement

નલુકુબેરાએ રાવણને શ્રાપ આપ્યો

એક દિવસ સ્વર્ગનો સુંદર યુવતી, રામાશા તેના ભાવિ પતિ નલકુબેરને મળવા જઇ રહી હતી, ત્યારે તેને રસ્તામાં રાવણ મળી. રંભાની સુંદરતા જોઈ રાવણ તેનાથી મોહિત થઈ ગયો. રાવણે રંભા સાથે દુષ્કર્મ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. રંભા રાવણને કહે છે કે તે તેના ભાઈ કુબેરના પુત્ર નલકુબેરની પત્ની છે અને આ રીતે તે તેની પુત્રવધૂ જેવી છે. આમ છતાં રાવણે રંભા સાથે દુષ્કર્મ કર્યું. જ્યારે નલકુબેરને આ વાતની ખબર પડી, ત્યારે તેણે રાવણને શ્રાપ આપ્યો કે જો તેણી પણ કોઈ સ્ત્રીની ઇચ્છા વિના તેને સ્પર્શ કરશે તો તેનું કપાળ સો ટુકડા થઈ જશે.

નલુકુબેરના આ શ્રાપને કારણે, રાવણ બંદીમાં રાખવામાં આવ્યા પછી માતા સીતાને પણ સ્પર્શ કરી શક્યા નહીં.

Advertisement
Exit mobile version