હું 28 વર્ષ ની પરિણીત સ્ત્રી છું, મારે મારી એકલતા પૂરી કરવા માટે, હસ્થ-મૈથુન કરવુ જોઈએ??????

આ સ્ત્રીઓ પણ હસ્ત,મૈથુન કરે કેમ આવો જાણીએ ડોક્ટર પારસ શાહ દરેક વ્યક્તિને જાતીય જીવનમાં બનતું હોય છે કે પુરુષ હોય કે સ્ત્રી હોય કારણ કે ભૂખ લાગે અને આપણને ખાવાની ઈચ્છા થાય ત્યારે ખાવું પડતું હોય એ જ આ જાતિ પણ ઇચ્છાઓ છે ગુપ્ત પ્રમાણેની હોય છે અને દરેક વ્યક્તિ પુરુષ હોય કે સ્ત્રી હોય એના જીવનમાં બે વસ્તુ આવતી હશે ને એની જરૂરિયાત હોય છે

Advertisement

પુરુષો દ્વારા જ પોતાનું હોય એ જ રીતે મળે છે પરંતુ અહીંયા ફરકે જોતું છે કે મોટાભાગના પુરુષો કરતા હશે ત્યારે સ્ત્રીઓમાં એ વસ્તુ એટલી જ સત્ય નથી ૫૦ ટકાથી વધારે સ્ત્રીઓ તેમના જીવનમાં ક્યારે ક્યારે હસ્તમૈથુન માંગતી હોય એવું પણ બને કે આ જે વસ્તુ કરી રહ્યા છે તેઓ કરતી વખતે અને પોતાને ખ્યાલ ના હોય કે આ સુ છે,

Advertisement

ફ્રુટ થી થતી હોય તો એ વસ્તુ પર કોઈ પડશે પછી જજે તૃપ્તિ થતી વાતચીત આજે પુરુષોમાં હસ્ત મૈથુન કે કોઈ પુરુષ એવા પણ છે કે સ્ત્રીઓ ની અંદર છે કોઈ આંગળી દ્વારા થતું હોય તો પાણી દ્વારા થતું હોય તો કોઇ પદાર્થ દ્વારા પણ હતા એ વસ્તુ થતી હોય છે એટલે બસ ફરક એટલો છે કે પુરૂષો ની સાપેક્ષે સ્ત્રી ઓ ઓછું કરે છે,ને આ વસ્તુ કોઈ પણ રીતે નુકસાન કારક નથી.

Advertisement

પુરુષો ની અંદર કોઈ નુકસાન નથી થતું એ જ રીતે મનની અંદર પણ હસ્તમૈથુન દ્વારા કોઈ જ નુકશાન નથી થતું હતું અને ભવિષ્યમાં માતા બનાવવામાં પણ કોઈ તકલીફ નથી થતી પણ હું તો ત્યાં સુધી કહીશ હસ્ત મૈથુન નુકશાનકારક નથી ફાયદાકારક છે

 

Advertisement

સ્ત્રી અને પુરુષ બંને માટે તમે જ્યારે હસ્તમૈથુન કરો તો એની સાથે તમારી જાતીય ઇચ્છાઓ સાથે એકરૂપ થઈ જાય હસ્તમૈથુન નહીં કરો તો તમારા મનમાં જે જાતે જ છૂટ નથી થઈ તેને સંતોષ કરવા તમે શું કરશો લગ્ન અથવા તો બાર જશો જેના કારણે આ બીમારી થઈ શકે બીજા જાતીય રોગો થઈ શકતા હોય છે એ થઇ શકતી હોય છે preg,nency પણ થઈ શકે છે.એટલે કરવુ કોઈ જ રીતે નુકસાન કારક નથી.

Advertisement
Exit mobile version