જવાબ આપો હું કોણ છું? પાસે આવે તેને એ કાપે, એવું જનમનું એ ખૂની. થાય ના એને જેલ કે ફાંસી, માણસ જાતનું છે એ ગુણી - Gujju Desi - ગુજ્જુ દેશી
Advertisement
Advertisement
Advertisement
ઉખાણું

જવાબ આપો હું કોણ છું? પાસે આવે તેને એ કાપે, એવું જનમનું એ ખૂની. થાય ના એને જેલ કે ફાંસી, માણસ જાતનું છે એ ગુણી

Advertisement

પાસે આવે તેને એ કાપે, એવું જનમનું એ ખૂની. થાય ના એને જેલ કે ફાંસી, માણસ જાતનું છે એ ગુણી. (ચપ્પુ )

ચાર ખૂણાનું ચોખંડુ અધ્ધર ઉડે જાય રાજા પૂછે રાણીને આ ક્યુ જનાવર જાય (પતંગ).

Advertisement

ઊંટ જેવી છે બેઠક, મૃગ જેવી ભરે ઉછાળ. ઊડતાં પકડે જીવજંતુ, દેખાવે લાગે ભોળો બાળ. (દેડકો)

પડી પડી પણ ભાંગી નહી કટકા થયા બે ચાર વગર પાંખે ઉડી ગઇ તમે ચતુર કરો વિચાર (રાત)

Advertisement

તેરસો ગાઉનું તળાવડું, લાખો જણ એમાં નહાય. જરી જરી સૂરજ પીવે, પણ પંછી પ્યાસાં જાય (ઝાકળ)

નીલગગનમાં ચાદર ઓઢીને, રહેતા નવ ભાઇ એકલા. જનક એમનો એક જ છે, ફેરફૂંદડી ફરીને કરે કલા. (નવ ગ્રહ)

Advertisement

 

Advertisement

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button