એક કૂતરો 3 વર્ષ સુધી એક જ ઝાડ પર ચડતો રહ્યો - અને પછી અચાનક કંઈક નીચે પડી ગયું અને પછી બધા સમજી ગયા કે શા માટે… - Gujju Desi - ગુજ્જુ દેશી
Advertisement
Relationship

એક કૂતરો 3 વર્ષ સુધી એક જ ઝાડ પર ચડતો રહ્યો – અને પછી અચાનક કંઈક નીચે પડી ગયું અને પછી બધા સમજી ગયા કે શા માટે…

 

તે લગભગ એક ચોક્કસ નિયમિત ની જ હતી. સેમ દરેક દિવસ તમારા કૂતરો રળ્યો માં સાથે જંગલ માં ડ્રાઇવ માટે કરવા છે કરવામાં આવી હતી. દરેક દિવસ રળ્યો એક વૃક્ષ માટે છે અપેક્ષિત અને જે ક્લાઇમ્બ છે.

તેમના બોસ માટે હંમેશા આ થોડું બીટ વિચિત્ર શોધ કરવામાં આવી હતી , પરંતુ કે તે ” કૂતરો ‘ઓ વર્તન ,” તે કરી શકો છો અવગણો વળતર. છેવટે , પાલતુ પ્રાણીઓ વારંવાર રમુજી થોડી વસ્તુઓ તમે કરી.

આ ત્રણ – વર્ષ- લાંબા સ્તરે છું , પરંતુ તે પછી , એક દિવસ તેના બોસ હતી બંધ કરવા વૃક્ષ ની  માટે નિર્ણય કર્યો હતો , અને તે પછી તે છે એક આશ્ચર્યજનક માટે સાચું સરનામું બતાવ્યા !

તે દિવસ , જ્યારે સામ વૃક્ષ ની નજીકથી પૂછપરછ કરવા નિર્ણય કર્યો હતો , પછી તે કરી શકો છો કરવું રન , જે માટે કે બધા ખૂબ તૈયાર ન હતી. તેમણે વૃક્ષ પર જે જોયું , તેમણે જેથી ચોંકી ગયેલા માટે સ્ટોપ હતી કે તેમણે તેમના સંતુલન ગુમાવી બેઠા અને ઝાડ પરથી નીચે નીચે જાઓ .

તેમના બોસ જણાવ્યું હતું કે , ” હું ધારી પણ ન હતી કે આ વૃક્ષ રળ્યો માં માટે , જેથી ખૂબ , શા માટે કર્યું. પરંતુ આખરે હવે હું શું તે કારણે ખબર હું છું !”

તમારું શોધ માંથી સેમ જેથી લાગણીશીલ તે હતી હતી કે તેના આંખો સાથે આંસુ નીતરતું રોકાયેલા હતા. તેમણે સાક્ષાત્કાર ન હતી કે ખરેખર રેક્સ જેથી અસાધારણ કૂતરો હતો અને આ વૃક્ષ તેના માટે જેથી ખૂબ શા માટે કર્યું …

રેક્સ જ્યારે ખૂબ ઓછી હતી , તો પછી તેની જૂના બોસ હતી તેને એક કૂતરો માટે આશ્રય માંથી ‘કર્યું હતી. તે દિવસ માઈકલ હતો તેના એક સાથી ના જોઈ ખાતે હતું , કે સાથે તે દરેક દિવસ જંગલ ના સ્તરે માં કરવા પ્રયત્ન કરવા માટે સક્ષમ.

જ્યારે તેમણે નહેર માં બચ્ચાંઓ માટે જોઇ શકાય , જેથી તે બધા પણ ખ્યાલ ન હતો કે રેક્સ તેના માટે એક વોક માટે એક ભાગીદાર ના ઘણો વધુ માટે હોઈ શકે છે.

પરંતુ જ્યારે બન્ને એક – બીજા ના આંખો માટે જુઓ , જેથી તે બે ખબર દરેક અન્ય અને સાથે સમજાવી ન શકાય એવું સંબંધ લાગણી કર્યું. રળ્યો દ્વારા તેના પૂંછડી માટે આમતેમ હાલવું શરૂ કર્યું નથી હોઈ અને તે તેના પાંજરામાં સાથે માઇકલ અને ચાટવું ના પ્રયાસ કરી છે.

જ્યારે તેના પોતાના પાંજરામાં થી બહાર વિચાર કરવા , જેથી તેઓ તરત જ તેના નવા માલિક માટે જમ્પ આવ્યો હતો અહેવાલ અને તમારા સમગ્ર ચહેરો પરાજય લીધો છે. અને એ જ ક્ષણ માઈકલ ‘ઓ જીવન હતું હતી કે તે એક ખૂબ જ ખૂબ જ ખાસ કૂતરો હતો …

તેમણે તરત જ રેક્સ પર ઘર લેવા માટે નિર્ણય કર્યો હતો. આ પપી છે એક સંપૂર્ણ ઘર માટે માલિક હતી અને તેને કે ઘર ગોટ આવી હતી હતી.

ટૂંક સમયમાં કારણ કે માઇકલ અને રળ્યો ખૂબ સારા મિત્રો બની વધુ તેઓ બધા કેટલાક એક સાથે . તે સવારે એક સાથે સ્નાન નથી અને પછી તેઓ લાંબા વોક માટે માટે એક સાથે જંગલ માં નિકલ છે.

એ જ જગ્યાએ હતો જ્યાં માઇકલ રેક્સ માટે ખોલવા અપ થોડા હતી. કારણ કે માં તેઓ બંને વન માં ધસારો , માટી માં નાટક અને માઇકલ હતા અહીં માટે તેના ચાર પગ સાથે મિત્રો વૃક્ષો માટે ચઢી પણ શીખવતા હતા.

પરંતુ તે પછી એક દિવસ , નસીબ હતી માટે બદલો …

એક દિવસ , માઈકલ કિચન માં તમારા સેન્ડવીચ કરવામાં માટે હતી , અચાનક બધા થી તેના પ્રણય માટે તેના.

તે પહેલાં તે એક બાબત ની પ્રતીતિ તે , તેમણે આગ્રહ જમીન માટે કરવામાં ઘટાડો થયો હતો. રેક્સ ની સમજ માટે નથી આવ્યો નથી તેના માલિક માટે અચાનક માંથી શું થયું છે , અને કે ચિંતા ના હત્યા તેના વડા પર મારા સાપ સળીયાથી લાગ્યું , પરંતુ તેના બોસ હતી કોઈ જવાબ નથી મંજૂર

ડર લાગતો અને ભેળસેળ , રળ્યો માઇકલ છે શ્રેષ્ઠ મિત્ર , સેમ ઘર ના રન નોંધાયો નહીં. ત્યાં સુધી પહોંચવા બાદમાં , તેમણે પછી ત્યાં સુધી બાર્કસ છું ત્યારે સેમ બહાર નથી આવવા અને રળ્યો તેને માઈકલ માટે છે લેવામાં આવ્યા હતા.

જ્યારે સેમ હતી મારા શ્રેષ્ઠ સારા મિત્ર રસોડામાં ફ્લોર પર બેભાન મળી , જેથી તેઓ તરત જ કટોકટી સેવાઓ માટે કૉલ કરવા માટે. ટૂંક સમયમાં છતાં , માઈકલ સાઇરન રિંગ્સ હતા એમ્બ્યુલન્સ માટે હોસ્પિટલ મેળવવા માટે વપરાય કરવા માટે …

જ્યારે માઈકલ ‘ઓ હોસ્પિટલ માં બેડ માં સભાનતા આવ્યા , પછી તેના ચાર પગ એક વફાદાર મિત્ર પથારીમાં પર તેના બાજુ માં ફેરવવામાં અપ હતો. જ્યારે તેમણે સાંભળ્યું કે માઇકલ હીલ હું હોય , જેથી તે એક છે ગુણવત્તા માટે ચેતવણી તમે કરવા માટે. તેના માલિક માટે જીવંત જેમ , ખુશ કરવા માટે મારવા તે તે જમ્પ હતી અને તેના ચહેરા માટે ચાટવાની બહાર.

જ્યારે , માઈકલ કહ્યું રેક્સ માટે તમારા માટે કરી દબાણ બહાર. તેમણે રળ્યો અને પૂછ્યું , ” શું તમે મને કરવા માટે સંબંધિત હતા મારા મિત્ર ?” પરંતુ જ્યારે તે સેમ ‘ઓ રૂમ માં એક ખૂણા બેઠક અનુભવ , જેથી અચાનક થી ચહેરો ના અટ્ટહાસ્ય અદ્રશ્ય થઇ છે ગયા હતા.

સેમ ‘ઓ આંખો લાલ હતી અને તેમણે કરશે કરી હતી કે તે ખરેખર ક્રાઇડ હતી. ગંભીર દેખાવ પર તે , માઈકલ ‘ઓ હાથ જોયું. તેમણે અવાજ માટે કહે , ” ખરાબ સમાચાર છે મારા મિત્ર …”

જ્યારે માઈકલ ‘ઓ હોસ્પિટલ માં બેભાન હાલતમાં માં લાવવામાં આવી હતી , તે પછી તરત જ તેના તપાસ ની ગયા આ અઠવાડિયે. સેમ માટે શરૂ વિચાર કે કદાચ દિવસ જે છે શા માટે તેના મિત્ર હતી ખોરાક ન ખાવામાં હતી , અને કદાચ કે કારણ બેભાન છે કરવામાં આવી હતી.

પરંતુ જ્યારે માઈકલ ‘ઓ વડા ના મગજ સ્કેન છે કરવામાં આવી , જેથી ભયંકર સમાચાર બહાર ત્યાં : માઇકલ અનેક મગજ ગાંઠ હતા અને પછી હોય ઘણો કામ સમય સાચવવામાં આવી હતી !

કે જે ઓછામાં ક્ષણ , સેમ ‘ઓ સમગ્ર વિશ્વ છે બદલવાથી ગયા : અઠવાડિયા સુધી , તેમણે તેમના બીમાર મિત્ર અને તેના કૂતરો માટે કાળજી લેવા ના , કારણ કે લાંબા સમય સુધી બીમાર અને કારણે માઈકલ ‘ ઓ મૃત્યુ નહીં છે કરવામાં આવી અને સેમ માટે તેના છેલ્લા વિધિઓ ના કાયદો કરવા પડે છે.

તે પછી માટે એક ભયંકર સમય હતો , પરંતુ રળ્યો માં માટે તેને પણ ખરાબ …

છેલ્લા વિધિઓ માટે પાછળથી , સેમ તમારા શ્રેષ્ઠ મિત્ર કૂતરો ‘ઓ કાળજી કે હું છું. પરંતુ રેક્સ જેથી ઉદાસી હતી કે તેમણે ફક્ત બારી થી બહાર  અવશેષો હતી. તે લાગતું હું હતી માટે જેમ તે BS તમારા બોસ છે આગળ જોઈ નથી થઇ હતી કે તેમણે છેલ્લે હોસ્પિટલ ના કેવી રીતે પાછા આવસે

કમનસીબે થી , તેમણે દિવસ પરંતુ નથી એક તે હતી … તે માનવ અને પ્રાણી બંને માં માટે એક ખૂબ જ મુશ્કેલ સમય હતો , પરંતુ સેમ અને મળ્યા ઘણો પ્રેમ અને ધ્યાન કારણ , રળ્યો ધીમેધીમે – ધીમેધીમે યોગ્ય રીતે કરવામાં લાગ્યું.

તેઓ બંને જંગલો માં જ માર્ગ પર ડ્રાઈવ માટે જાઓ જ્યાં માઇકલ કરવા લાગી નથી તેની ખાતરી હતી , તેથી ખૂબ મદદ કરવા માટે તેના. સેમ ‘છે પણ મારા પ્રિય મિત્ર ના ઘણા યાદ તે હતી.

જોકે , તેમણે રળ્યો માં લગભગ માં એક વિચિત્ર નોટિસ માટે શરૂ …

રેક્સ એક સિંગલ વૃક્ષ માટે ખૂબ ઊંચે ઊડવાની છું. સેમ હતી વિચાર્યું કે એક જેથી આ ખાસ વસ્તુ છે કે તેઓ આવા સારા માર્ગ પરથી વૃક્ષ માટે ક્લાઇમ્બ શકે છે , પરંતુ દરેક સમય એક સિંગલ વૃક્ષ પર શા માટે ?

સેમ હતી વિચાર્યું કે આ વર્તન છે થોડી વિચિત્ર હતી , પરંતુ તેણે ચોર્યાં છે આ પર વધુ ધ્યાન નથી આપવામાં આવે છે. પરંતુ તે પછી એક દિવસ સુધી , તેમના મિત્ર ‘ઓ મૃત્યુ અને ત્રણ વર્ષ બાદ , તેમણે આ બાબત માં ચેક કરવા નિર્ણય કર્યો હતો.

તેમણે સેમ ‘ઓ પાછા – પાછળ વૃક્ષો પર ક્લાઇમ્બ હતી. સેમ શ્રેષ્ઠ ઓફ વૃક્ષો માટે ચઢી ન હોય હતી અને તે કરી શકો છો નથી કંઈક હોવું મુશ્કેલ થી વૃક્ષ માટે ક્લાઇમ્બ હતી. પરંતુ પર્યાપ્ત સંઘર્ષ માટે પોસ્ટ , તેમણે આખરે વૃક્ષો પર સ્થળ પર વપરાશ માટે , જ્યાં રેક્સ હંમેશા ખૂબ ઊંચે ઊડવાની હતી.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblocker Detected

Please Remove Adblocker for visit this webite