અહીં આજથી નહિ દોડે આ બસ , લોકો ને ખૂબ તક્લીફ ઓ પડશે

પ્રદેશમાં સોમવારથી પ્રાઈવેટ બસ प्रપ્રેટ જ્યોર્જ હડताल પર જાઓ. હમણાં હમણાંથી प्रेપ્ટિ नेરેન્સનાં હડતાલ પર સરકારના અલ્ટિમેટમની દિકરીએ જણાવ્યું હતું પરંતુ સરકાર દ્વારા કોઈ વાત કરવામાં આવી નથી, પરંતુ હવે તે હડતાલ પર જાણે છે. જેમ કે એક તરફનો કોરોના અને ઉપરના ભાગોથી લોકોનો ખૂબ મોટો ભાગ બીટ સપ્તાહ ખાનગી બસ ऑડિફેટર્સની સરકાર દ્વારા તેની માંગણીઓ વિશે વાત કરવામાં આવી હતી, પરંતુ કોઈ વાત પર ધ્યાન આપશો નહીં. જો કે પરિવહન કરનારે તેને આશ્વાસન આપ્યું હતું, પરંતુ ફક્ત ऑપ્રેટ જ્યોર્જની તેની માંગ પર ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે, જે હવે ऑપરેટરો તરીકે છે અને હવે તે સમય માટે હડતાલ પર છે. શ્વાસ પરિવહન સેવાઓ જીવન ટેક્સી અને ટंपમ્પો प्रेડ્રેટરો પણ ખાનગી બસ प्रेડ્રેટરો સાથે પ્રવેશ એલાન છે. યુનિયનના વડા 3 માંગણીઓ છે, જિનલ મુખ્ય માર્ગ પર કરો, વર્કિંગ કેપીટલ અને ટોકન ટक्ક્સ માફની માંગ શામેલ છે.

Advertisement

વધારાના

બસ ચલાવો, એચઆરટીસી પ્રાઈવેટ બસ टर ડ્રેટરોનો પ્રદેશ હડતાલનો સંપર્ક કરવો સરકારને આગળ ચલાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે . એચઆરટીસી ને બધા ડીપો પ્રભારીઓના નિર્દેશોનું નિર્દેશન કરે છે, જે લોકોના દિકીકટ હો, તેના માટે તમામ ડીપુન્સથી બસના સંચાલકો જાવ.

Advertisement

શું કહે છે મીની બસ प्रપ્રપેટ જ્યોર્જ

સંઘના પ્રમુખ મિની ફક્ત प्रપ્રિટેટ જर्जર્જિયન સંઘના અધ્યક્ષ रમિશ કમલએ જણાવ્યું હતું કે અમે રાજ્ય સરકારની માંગણીઓને ધ્યાનમાં રાખીએ છીએ. તેમણે કહ્યું હતું કે અમે જ્યારે પણ ભારે મનને ધ્યાનમાં રાખીએ છીએ ત્યારે તે માંગણી કરી શકશે નહીં, અમે હડताल પર રહીશું. એ રીતે પણ કોરોના ગઈ કાલે મિની ફક્ત ऑડ્રેટરોની હलतટલમાં ખૂબ જ સંભવિત છે. સરકાર આ બાજુ પણ ધ્યાન આપે છે.

Advertisement

શું બોલે સિટી બસ प्रપ્રેટ જ્યોર્જ

Advertisement

ઉધર, સિટી બસ प्रપ્રેટ જ્યોર્જનાં સુનિલ ચૌનને કહ્યું કે લગભગ 150 ખાનગી બસ છે, જે આજે તમારા રુટન્સ પર પ્રયાણ કરશે નહીં. તે લોકોની સુવિધાઓ માટે કહેવામાં આવે છે, પરંતુ તેઓએ તેની સલાહ આપી હતી.

Advertisement
Exit mobile version